Obchodní podmínky

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR - Alternative Dispute Resolution) ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele je Česká obchodní inspekce.

Kontaktní údaje pro styk s Českou obchodní inspekcí:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz