Ochrana osobních údajů

Prohlášení správce o zpracování osobních údajů (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

I. Správce osobních údajů (dále jen „správce“)

Správce osobních údajů je LD seating s.r.o., Dřevařská 2461/19A, 680 01 Boskovice, Česká republika, IČO: 293 61 729. K uplatnění práv v oblasti osobních údajů se na nás můžete obracet prostřednictvím datové schránky dx4h5bp, na e-mailové adrese: info@ldseating.com nebo poštou na adrese Dřevařská 2461/19A, 680 01 Boskovice.

LD seating s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, a to zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a Správcem.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s registrací přístupu do klientské části webového portálu ldseating.com, newsletteru, elektronickou komunikací na zveřejněné emailové adresy a statistické sledování návštěvnosti.

III. Zdroj osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme jsou získány přímo od subjektů údajů v rámci registrace na našich webových stránkách, prostřednictvím sociálních sítí a elektronické komunikace. Při návštěvě našich webových stránek nejsou žádné osobní údaje shromažďovány automaticky a neprovádíme žádné profilování.

Cookies

Při návštěvě našich webových stránek však automaticky shromažďujeme neosobní informace uvedené v souborech cookies prohlížeče. Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka umístí do cookie souboru webového prohlížeče. Když se vrátíte na náš web, prohlížeč pošle cookie zpět na server a ten získá všechny informace, které si ve Vašem prohlížeči uložil, jako je heslo nebo přihlašovací jméno. Soubory cookies dnes používá naprostá většina webových stránek.

Cookies můžete kdykoliv zablokovat, omezit nebo vymazat přímo ve Vašem prohlížeči. Pokud nevíte jak, použijte prosím nápovědu k Vašemu prohlížeči.

IV. Jaké osobní údaje shromažďujeme

Pro účely přihlášení do uživatelské zóny, Správce shromažďuje následující údaje:

 1. Jméno a příjmení – povinný údaj, za účelem identifikace kontaktní osoby
 2. E-mailovou adresa – povinný údaj, jednoznačný identifikátor pro přihlášení do zákaznické zóny, adresa pro zasílání newsletteru a zároveň jako komunikační adresu
 3. Země – povinný údaj, pro účely zobrazení teritoriálně nastavených informací a ceníků
 4. Heslo – povinný údaj pro účely přihlášení do zákaznické zóny
 5. Telefonní číslo – nepovinný údaj
 6. Název společnosti – nepovinný údaj
 7. Pozici v rámci společnosti – nepovinný údaj

Poskytnutí povinných údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro registraci k přístupu do klientské zóny webového portálu. Zpracování osobních údajů – jména, příjmení, emailové adresy a země umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Zákazník, který má vytvořený účet na našem webovém portálu, může kdykoli požádat o jeho odstranění na e-mailové adrese info@ldseating.com. Zrušení účtu je nevratné a znamená odstranění všech dat a historie komunikace. Obnova zrušeného účtu nebude možná.

Při registraci odběru newsletteru zpracováváme

 1. e-mailovou adresu
 2. IP adresu

Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Zasílání newsletteru je zajišťováno externí společností Mail Komplet, která rozesílá obchodní sdělení na základě Vašeho přihlášení k odběru. Ukončení odběru je možné pomocí odkazu „Přestat odebírat“, který je součástí každého zaslaného newsletteru.

Při komunikaci prostřednictvím e-mailu zpracováváme tyto údaje:

 1. jméno nebo přezdívku
 2. e-mailovou adresu
 3. další případné osobní údaje, které dobrovolně vyplníte v textu vaší zprávy

Zpracování osobních údajů získaných e-mailovou komunikací umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení – váš souhlas.

V. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovávány pouze k uvedenému účelu. Vaše osobní údaje jsou technicky i procesně zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jakož i k jinému zneužití. Všechny údaje poskytnuté při registraci zákazníka jsou uloženy v zakódované podobě pomocí současných bezpečnostních standardů.

VI. Kategorie zpracovatelů a příjemců osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů naším webovým portálem je externí společnost Flowmedia s.r.o., IČO: 02600943, která technicky zajišťuje správu obsahu, který je hostován na serverech společnosti Digital Ocean (https://www.digitalocean.com/).

Informace o tom, jak používáte náš web, sdílíme prostřednictvím Google analytics a Google Adwords se společností Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Společnost se přihlásila k Privacy Shield. Goole je správcem i zpracovatelem.

VII. Jak dlouho Vaše osobní údaje udržujeme

Osobní údaje nutné pro řízení přístupu do uživatelské zóny portálu udržujeme po dobu platnosti registrace a nezbytně nutnou dobu pro technické zpracování v případě žádosti o výmaz registrace. Databáze je standardně zálohována každých 7 dnů a následně automaticky přepsána aktuální zálohou.

E-mailová komunikace je standardně ukládána nejdéle 3 roky od poslední komunikace, pokud nebude uzavřena obchodní smlouva.

VIII. Práva subjektů údajů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů

Pokud se domníváte, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromí, nebo je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, můžete se obrátit na Správce s žádostí o vysvětlení nebo se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů na emailové adrese posta@uoou.cz nebo tel. čísle: 234 665 111.

Poslední aktualizace tohoto prohlášení byla provedena dne 15.03.2021